10 belangrijke kunststromingen en hun kenmerken3 minuten leestijd

Nadat de kunstwereld in de 19e eeuw in een stroomversnelling was geraakt door de opkomst van het impressionisme, waren kunstenaars steeds meer op zoek naar nieuwe manieren om zichzelf uit te drukken. Dit leidde tot de opkomst van verschillende nieuwe kunststromingen in de 20e eeuw.

Hieronder staan tien van de belangrijkste kunststromingen en hun kenmerken beschreven:

Kubisme

Ontwikkeld door Pablo Picasso en Georges Braque, waarbij voorwerpen werden opgedeeld in geometrische vormen.

Futurisme

Een Italiaanse beweging die streefde naar de verbeelding van de snelheid en dynamiek van de moderne wereld.

Dadaïsme

Een anti-kunst beweging die zich verzette tegen de traditionele kunst en als doel had om de absurditeit van de moderne maatschappij te tonen.

Surrealisme

Kunstbeweging die het onderbewuste verkende door middel van droomachtige en vervreemdende beelden.

Abstract expressionisme

Een Amerikaanse beweging die zich richtte op het uiten van emoties en gevoelens door middel van abstracte vormen en kleuren.

Popart

Een beweging die alledaagse objecten en populaire cultuur thematiseerde.

Op-art

Kunstbeweging die zich richtte op de illusie van beweging en diepte door middel van optische illusies.

Minimalisme

Een beweging die streefde naar eenvoud en minimalisme door het gebruik van simpele vormen en materialen.

Conceptuele kunst

Een beweging die ideeën en concepten belangrijker vond dan het uiterlijk van het kunstwerk.

Postmodernisme

Een stroming die zich verzette tegen de modernistische ideeën van vooruitgang en individualisme en die streefde naar het combineren van verschillende stijlen en technieken.

GERELATEERDE TOP 10  10 onmisbare kunstenaars van de 21e eeuw

Goed doen nog:

 1. Inleiding (kort overzicht van de opkomst van kunststromingen in de 20e eeuw)
 2. Kubisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 3. Futurisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 4. Dadaïsme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 5. Surrealisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 6. Abstract expressionisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 7. Popart (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 8. Op-art (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 9. Minimalisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 10. Conceptuele kunst (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 11. Postmodernisme (kenmerken, belangrijke kunstenaars en voorbeelden van kunstwerken)
 12. Andere noemenswaardige kunststromingen (kort overzicht van andere belangrijke kunststromingen die niet in de top 10 voorkwamen)
 13. Samenvatting (belangrijkste kenmerken van de 10 besproken kunststromingen en hun impact op de kunstgeschiedenis)

Als je meer informatie per kunststroming wilt toevoegen, kun je denken aan:

 • Context: historische en culturele context waarin de kunststroming ontstond
 • Kenmerken: belangrijkste kenmerken van de kunststroming, zoals technieken, stijl, thema's en ideeën
 • Belangrijke kunstenaars: bekende kunstenaars die deze stroming vertegenwoordigen en hun belangrijkste werken
 • Voorbeelden van kunstwerken: beschrijvingen en afbeeldingen van belangrijke werken die deze stroming vertegenwoordigen

Andere noemenswaardige kunststromingen

Renaissance ontstond in de 15e eeuw in Italië en zich verspreidde over heel Europa. Het was een periode van hernieuwde interesse in de klassieke kunst en cultuur van de Grieken en Romeinen. Kenmerkend voor de Renaissance zijn realistische afbeeldingen van menselijke figuren en landschappen, lineaire perspectief en het gebruik van licht en schaduw.

Rococo ontstond in de vroege 18e eeuw en vooral in Frankrijk populair was. Het werd gekenmerkt door delicate ornamenten, pastelkleuren en curven. Rococo-kunst was vaak bedoeld om de luxueuze levensstijl van de aristocratie te weerspiegelen.

GERELATEERDE TOP 10  10 prachtige architectonische meesterwerken

Romantiek ontstond aan het einde van de 18e eeuw en tot het midden van de 19e eeuw duurde. Het werd gekenmerkt door emotie, verbeeldingskracht en individualiteit. Romantische kunstenaars waren vaak geïnspireerd door de natuur, het bovennatuurlijke en de geschiedenis.

Samenvatting

Elke kunststroming heeft zijn eigen kenmerken en invloeden gehad op de kunstgeschiedenis en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de moderne kunst. Het is fascinerend om te zien hoe kunstenaars steeds op zoek zijn naar nieuwe manieren om zichzelf uit te drukken en hoe de kunstwereld constant in beweging is.