Top 10 oorlogen met meeste doden in totaal5 minuten leestijd

In de loop van de geschiedenis zijn er talloze oorlogen geweest die hebben geleid tot veel doden. Hieronder staan de top 10 oorlogen met de meeste doden in totaal.

Tweede Wereldoorlog (1939-1945)

De Tweede Wereldoorlog was een wereldwijde oorlog die plaatsvond van 1939 tot 1945. Het conflict begon toen Duitsland Polen binnenviel en werd uiteindelijk uitgevochten tussen de asmogendheden (Duitsland, Italië en Japan) en de geallieerden (onder leiding van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en de Sovjet-Unie). De oorlog eiste naar schatting tussen de 70 en 85 miljoen mensenlevens, waarvan de meeste burgerslachtoffers waren.

Mongoolse Veroveringsoorlogen (1206-1337)

De Mongoolse Veroveringsoorlogen waren een reeks oorlogen geleid door Dzjengis Khan en zijn opvolgers, die duurden van 1206 tot 1337. Het Mongoolse Rijk veroverde grote delen van Azië en Europa en richtte enorme schade aan, waarbij naar schatting tussen de 30 en 40 miljoen mensen werden gedood.

Taiping-opstand (1850-1864)

De Taiping-opstand was een burgeroorlog die plaatsvond in China van 1850 tot 1864. Het conflict ontstond als een religieuze beweging onder leiding van Hong Xiuquan, die beweerde de broer van Jezus Christus te zijn. De oorlog eiste naar schatting tussen de 20 en 30 miljoen mensenlevens.

An Lushan-opstand (755-763)

De An Lushan-opstand was een opstand die plaatsvond in China van 755 tot 763. De opstand werd geleid door de generaal An Lushan en resulteerde in de dood van naar schatting tussen de 13 en 36 miljoen mensen.

Eerste Wereldoorlog (1914-1918)

De Eerste Wereldoorlog was een wereldwijde oorlog die plaatsvond van 1914 tot 1918. Het conflict begon toen Oostenrijk-Hongarije Servië binnenviel en werd uiteindelijk uitgevochten tussen de centrale mogendheden (Duitsland, Oostenrijk-Hongarije en het Ottomaanse Rijk) en de geallieerden (onder leiding van Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten). De oorlog eiste naar schatting tussen de 16 en 20 miljoen mensenlevens.

GERELATEERDE TOP 10  Top 10 meest invloedrijke personen uit de geschiedenis

Dertigjarige Oorlog (1618-1648)

De Dertigjarige Oorlog was een conflict dat plaatsvond in Europa van 1618 tot 1648. Het begon als een religieus conflict tussen katholieken en protestanten in het Heilige Roomse Rijk, maar breidde zich uit tot een oorlog tussen verschillende Europese machten. De oorlog eiste naar schatting tussen de 8 en 12 miljoen mensenlevens.

Qing-dynastie-verovering van Ming-dynastie (1618-1683)

De Qing-dynastie-verovering van Ming-dynastie was een reeks oorlogen die plaatsvonden in China van 1618 tot 1683. De Qing-dynastie, die bestond uit etnische Manchu's, veroverde China en richtte enorme schade aan. Naar schatting werden tussen de 25 en 30 miljoen mensen gedood.

Japanse invasie van China (1937-1945)

De Japanse invasie van China was een conflict tussen Japan en China van 1937 tot 1945. Japan viel China binnen om het te annexeren en richtte enorme schade aan, waaronder de beruchte Nanking-massamoord. Naar schatting werden tussen de 7 en 17 miljoen mensen gedood.

Napoleontische oorlogen (1803-1815)

De Napoleontische oorlogen waren een reeks oorlogen geleid door Napoleon Bonaparte van 1803 tot 1815. Het conflict breidde zich uit over Europa en resulteerde in de val van Napoleon. Naar schatting werden tussen de 3 en 7 miljoen mensen gedood.

Tweede Congo-oorlog (1998-2003)

De Tweede Congo-oorlog was een conflict dat plaatsvond in Congo van 1998 tot 2003. Het conflict werd uitgevochten tussen verschillende milities en legers, en leidde tot enorme schade en doden. Naar schatting werden tussen de 2,5 en 5,4 miljoen mensen gedood.

Schattingen zijn niet accuraat

Het is belangrijk op te merken dat deze schattingen van het aantal doden in deze oorlogen niet definitief zijn en kunnen variëren afhankelijk van de bron en de onderzoeksmethoden. Bovendien hebben veel oorlogen geleid tot onmeetbare menselijke en culturele verliezen die niet kunnen worden gekwantificeerd in termen van doden.

Wat betreft leiders of historische personen die verantwoordelijk zijn voor de meeste doden, is het belangrijk om te onthouden dat deze ranglijst subjectief kan zijn en kan variëren afhankelijk van de context en het perspectief. Enkele namen die vaak worden genoemd zijn Adolf Hitler, Joseph Stalin, Mao Zedong, Dzjengis Khan en Timoer Lenk.

GERELATEERDE TOP 10  10 fascinerende feiten over het oude Egypte

In veel van deze oorlogen hebben bepaalde landen overwonnen of werden overlopen, terwijl andere landen werden weggevaagd of verwoest. Het is belangrijk om te begrijpen dat oorlogen vaak leiden tot enorme veranderingen in geopolitieke macht, grenzen en sociale structuren, en dat de impact van deze veranderingen vaak nog lang na de oorlog voelbaar is.

In het licht van deze feiten is het duidelijk dat oorlog een tragische en destructieve kracht is die vaak onherstelbare schade aanricht aan mens en maatschappij. Het is belangrijk dat we blijven streven naar vreedzame oplossingen voor conflicten en de herinnering aan de slachtoffers van oorlogen eren en respecteren.

Leiders met meeste doden op hun geweten

  • Mongoolse verovering van Centraal-Azië en Oost-Europa: Dzjengis Khan en zijn opvolgers
  • Taiping-opstand: Hong Xiuquan en andere leiders van de Taiping-rebellen
  • Eerste Wereldoorlog: Keizer Wilhelm II van Duitsland, Keizer Frans Jozef I van Oostenrijk-Hongarije, Tsaar Nicolaas II van Rusland, en de geallieerde leiders zoals David Lloyd George, Georges Clemenceau en Woodrow Wilson.
  • Tweede Wereldoorlog: Adolf Hitler van Nazi-Duitsland, Jozef Stalin van de Sovjet-Unie, Benito Mussolini van Italië, Hirohito van Japan, en de geallieerde leiders zoals Franklin D. Roosevelt, Winston Churchill en Joseph W. Stilwell.
  • An Lushan-opstand: An Lushan en Shi Siming, leiders van de Tang-dynastie rebellen
  • Oorlog van de Driehoek: Pol Pot en de Rode Khmer
  • Qing-dynastie-verovering van Ming-dynastie: Nurhaci, Hong Taiji en andere leiders van de Qing-dynastie
  • Japanse invasie van China: Keizer Hirohito van Japan en zijn legerleiders
  • Napoleontische oorlogen: Napoleon Bonaparte van Frankrijk en de geallieerde leiders zoals Arthur Wellesley, Duke of Wellington en Alexander I van Rusland.
  • Tweede Congo-oorlog: Laurent-Désiré Kabila van Congo en de leiders van de verschillende milities en legers die betrokken waren bij het conflict.